Αποποίηση ευθυνών

Αποποίηση ευθυνών

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαΐου 2022

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο https://danbooking.com και στην εφαρμογή Danbooking για κινητά (η «Υπηρεσία») προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης.

Η Danbooking LTD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στα περιεχόμενα της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η Danbooking LTD δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες ή οποιαδήποτε ζημιά, είτε σε ενέργεια σύμβασης, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας. Η Danbooking LTD διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στα περιεχόμενα της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Danbooking LTD δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης εξωτερικών συνδέσμων

Ο ιστότοπος https://danbooking.com και η εφαρμογή Danbooking για κινητά μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την Danbooking LTD

Λάβετε υπόψη ότι η Danbooking LTD δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.

Download Dan Booking App

Scan the QR code to download
google-play
app store

Κατεβάστε το Dan Booking App

Σκανάρετε τον κώδικα QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή